Д о м Ае
Громдъ
Невский проспект. Санкт-Петербург
Е
д и н с т в е н н ы
е н а Н
е в с к о м
п а н о р а м
н ы
е к в а р т и р ы
Квартиры в этом доме можно приобрести в том числе по программе ипотечного кредитования,
реализуемой компанией ЯВ1 совместно со Сбербанком России и банком "КИТ Финанс Инвестиционный банк**
Р В І Л
У//Г Ґ//'/ о /'Г С # / Го/а/г
С .-П е те р б у р г, Ш п а л е р н а я у д ., д .40
т е л .:
+7
(812) 320-7676
\v \v \v . r b i.r u
|Чьми*.С ирмаїмо к. крайки м ипіпіш інш і и ііа ш « ■
і*і
їм
1
-пгииі» ГГ, І т»і
в]
|
СечрАаяа ІЧкміиСгар» Ішд.іпиА «ції* Іп к^ іш і імікніиа ІШ ГЧ> »1411. ОЛО - Киї Фмнінс »Іпмманнппіііі« Лан»" І
шиї ішігп і«. ЦІ. |Ч» уш і
предыдущая страница 24 Harvard Business Review Russian 2007.09 читать онлайн следующая страница 26 Harvard Business Review Russian 2007.09 читать онлайн Домой Выключить/включить текст